Xin Chào, Tôi Là Người Làm Vườn

Xin Chào, Tôi Là Người Làm Vườn Chap 16

안녕하세요, 정원사입니다

변주애(헤이륜) , 헤이륜
đang cập nhật
12,836
TruyenTranh24: Lee Ji Hyeon là học sinh chuẩn mực trong trường đang trải qua kì thi cấp 3 khó khăn để chứng minh thực lực. Nhưng ngày nhận kết quả lại là cái chết đột ngột của cô. Cô chuyển sinh thành người làm vườn trong một thế giới mới – hành tinh Elleb – dưới cái tên Silvia. Khả năng thiên bẩm của Silvia là có thể nói chuyện và điều khiển được cây cối. Cô ấy sẽ tiếp tục cuộc sống như thế nào…?

Chapter 16
Xin chào, tôi là người làm vườn chap 16 hinh 1Xin chào, tôi là người làm vườn chap 16 hinh 2Xin chào, tôi là người làm vườn chap 16 hinh 3Xin chào, tôi là người làm vườn chap 16 hinh 4Xin chào, tôi là người làm vườn chap 16 hinh 5Xin chào, tôi là người làm vườn chap 16 hinh 6Xin chào, tôi là người làm vườn chap 16 hinh 7Xin chào, tôi là người làm vườn chap 16 hinh 8Xin chào, tôi là người làm vườn chap 16 hinh 9Xin chào, tôi là người làm vườn chap 16 hinh 10Xin chào, tôi là người làm vườn chap 16 hinh 11Xin chào, tôi là người làm vườn chap 16 hinh 12Xin chào, tôi là người làm vườn chap 16 hinh 13Xin chào, tôi là người làm vườn chap 16 hinh 14Xin chào, tôi là người làm vườn chap 16 hinh 15Xin chào, tôi là người làm vườn chap 16 hinh 16Xin chào, tôi là người làm vườn chap 16 hinh 17Xin chào, tôi là người làm vườn chap 16 hinh 18Xin chào, tôi là người làm vườn chap 16 hinh 19Xin chào, tôi là người làm vườn chap 16 hinh 20Xin chào, tôi là người làm vườn chap 16 hinh 21Xin chào, tôi là người làm vườn chap 16 hinh 22Xin chào, tôi là người làm vườn chap 16 hinh 23Xin chào, tôi là người làm vườn chap 16 hinh 24Xin chào, tôi là người làm vườn chap 16 hinh 25Xin chào, tôi là người làm vườn chap 16 hinh 26Xin chào, tôi là người làm vườn chap 16 hinh 27Xin chào, tôi là người làm vườn chap 16 hinh 28Xin chào, tôi là người làm vườn chap 16 hinh 29Xin chào, tôi là người làm vườn chap 16 hinh 30Xin chào, tôi là người làm vườn chap 16 hinh 31Xin chào, tôi là người làm vườn chap 16 hinh 32Xin chào, tôi là người làm vườn chap 16 hinh 33Xin chào, tôi là người làm vườn chap 16 hinh 34Xin chào, tôi là người làm vườn chap 16 hinh 35Xin chào, tôi là người làm vườn chap 16 hinh 36Xin chào, tôi là người làm vườn chap 16 hinh 37
Chapter 16
Chap mới nhất