Darling in the Franxx

Darling in the Franxx Chap 37

Chiến Trận Người Máy

Yabuki Kentarou
đang cập nhật
24,377
TruyenTranh24: Bối cảnh truyện diễn ra trong 1 tương lai xa, khi mà mặt đất đã dần bị tàn phá nặng nề. Con người đã xây dựng nên những pháo đài di động khổng lồ được gọi là các "Vườn ươm". Đây là nơi họ đào tạo nên những "đứa trẻ" đặc biệt, những đứa bé không hề biết gì về thế giới rộng lớn bên ngoài kia ... Sự tồn tại của những đứa trẻ này là vì một mục đích, đó là tiêu diệt những sinh vật khổng lồ bí ẩn được gọi là các "Kyoryuu". Những đứa trẻ phải phối hợp với nhau từ khi còn bé để có thể điều khiển các chi...

Chapter 37
Darling in the Franxx chap 37 hinh 1Darling in the Franxx chap 37 hinh 2Darling in the Franxx chap 37 hinh 3Darling in the Franxx chap 37 hinh 4Darling in the Franxx chap 37 hinh 5Darling in the Franxx chap 37 hinh 6Darling in the Franxx chap 37 hinh 7Darling in the Franxx chap 37 hinh 8Darling in the Franxx chap 37 hinh 9Darling in the Franxx chap 37 hinh 10Darling in the Franxx chap 37 hinh 11Darling in the Franxx chap 37 hinh 12Darling in the Franxx chap 37 hinh 13Darling in the Franxx chap 37 hinh 14Darling in the Franxx chap 37 hinh 15Darling in the Franxx chap 37 hinh 16Darling in the Franxx chap 37 hinh 17Darling in the Franxx chap 37 hinh 18Darling in the Franxx chap 37 hinh 19Darling in the Franxx chap 37 hinh 20Darling in the Franxx chap 37 hinh 21Darling in the Franxx chap 37 hinh 22Darling in the Franxx chap 37 hinh 23Darling in the Franxx chap 37 hinh 24
Chapter 37
Chap mới nhất