Boruto

Boruto Chap 70

Uzumaki Boruto

Masashi Kishimoto
đang cập nhật
933,255
TruyenTranh24: Thằng nhóc Boruto - con của ngài Đệ Thất luôn muốn chống đối người cha của mình - Naruto lên đã làm mọi cách để gây sự chú ý đến ông già của nó. Câu chuyện li kì hấp dẫn sẽ diễn ra và đầy bất ngờ trong các chương tiếp theo.

Chapter 70
Boruto chap 70 hinh 1Boruto chap 70 hinh 2Boruto chap 70 hinh 3Boruto chap 70 hinh 4Boruto chap 70 hinh 5Boruto chap 70 hinh 6Boruto chap 70 hinh 7Boruto chap 70 hinh 8Boruto chap 70 hinh 9Boruto chap 70 hinh 10Boruto chap 70 hinh 11Boruto chap 70 hinh 12Boruto chap 70 hinh 13Boruto chap 70 hinh 14Boruto chap 70 hinh 15Boruto chap 70 hinh 16Boruto chap 70 hinh 17Boruto chap 70 hinh 18Boruto chap 70 hinh 19Boruto chap 70 hinh 20Boruto chap 70 hinh 21Boruto chap 70 hinh 22Boruto chap 70 hinh 23Boruto chap 70 hinh 24Boruto chap 70 hinh 25Boruto chap 70 hinh 26Boruto chap 70 hinh 27Boruto chap 70 hinh 28Boruto chap 70 hinh 29Boruto chap 70 hinh 30Boruto chap 70 hinh 31Boruto chap 70 hinh 32Boruto chap 70 hinh 33Boruto chap 70 hinh 34Boruto chap 70 hinh 35Boruto chap 70 hinh 36Boruto chap 70 hinh 37Boruto chap 70 hinh 38Boruto chap 70 hinh 39Boruto chap 70 hinh 40Boruto chap 70 hinh 41Boruto chap 70 hinh 42Boruto chap 70 hinh 43Boruto chap 70 hinh 44
Chapter 70
Chap mới nhất