Assassin's Pride

Assassin's Pride Chap 41.5

Tiểu Thư Bị Ám Sát!

Amagi, Kei (Story), Ninomotonino (Art)
đang cập nhật
20,582
TruyenTranh24: Trong thế giới mà chỉ có những quý tộc có khả năng chiến đấu với quái vật - mana. Một thanh niên tên là Kufa được phái đến làm giáo viên dạy kèm để tìm tài năng của Melida, một cô gái phiền toái sinh ra trong gia đình quý tộc. Nếu cô ấy không có tài, ám sát cô ấy. - đó là nhiệm vụ của cậu.

Chapter 41.5
Assassin's Pride chap 41 hinh 1Assassin's Pride chap 41 hinh 2Assassin's Pride chap 41 hinh 3Assassin's Pride chap 41 hinh 4Assassin's Pride chap 41 hinh 5Assassin's Pride chap 41 hinh 6Assassin's Pride chap 41 hinh 7Assassin's Pride chap 41 hinh 8Assassin's Pride chap 41 hinh 9Assassin's Pride chap 41 hinh 10Assassin's Pride chap 41 hinh 11Assassin's Pride chap 41 hinh 12Assassin's Pride chap 41 hinh 13Assassin's Pride chap 41 hinh 14Assassin's Pride chap 41 hinh 15Assassin's Pride chap 41 hinh 16Assassin's Pride chap 41 hinh 17
Chapter 41
Chap mới nhất